Chaetodon semilarvatus bluecheek butterflyfish

Chaetodon semilarvatus Cuvier, 1831 species masked butterflyfish bluecheek butterflyfish 红海黄金蝶