Trapania euryeia Cow Nudibranch

Trapania euryeia Gosliner & Fahey, 2008 species 奶牛海蛞蝓 Cow Nudibranch